Junk zoekt shot

Haal ik wel voldoende uit het leven en ben ik wel tevreden? Nee, luidt het antwoord. Hup, meer focus op carrière en studie. Door opgedane ervaringen in het leven ontstaat en overheerst het sterke gevoel van achterstelling op verschillende terreinen en de wonderbaarlijke leeftijd van 30 nadert vluchtig. Dit zorgt voor pressie en dat wordt vergroot door begeerte voor verdere identiteitsinvulling en algemene zingeving aangaande het leven, dat sterk maatschappelijk en vanuit het verleden wordt aangestuurd. De overtuigingen en doelstellingen in het leven volgen elkaar rap op. Doelstelling gerealiseerd?, dat wordt gevierd!. Na 5 minuten euforische belevenissen is de pret uit. Op naar een nieuwe doelstelling en natuurlijk activatie/vergroting van de droomstaat die zo goed en vertrouwd voelt. Dat is immers het enige houvast. Een nieuwe shot is hoog noodzakelijk. Het ego schreeuwt erom en het moet worden bevredigd.

Ondertussen nemen frustraties ten aanzien van mens en maatschappij en privérelaties substantieel toe met alle gevolgen van dien. He, bah. Het verstoord de droomstaat in zeer negatieve zin en herstel daarvan moet centraal staan, aldus het ego. Hoog tijd voor een nieuwe shot en bij nader inzien wordt gekozen voor een dubbele shot. Opmerkelijk genoeg werkt het niet. Het levert geen bevrediging op. Eén shot dan maar. Dat werkt ook niet! Totale paniek breekt uit en houdt aan voor enkele maanden. Zijn dit afkickverschijnselen?

Het wordt langzamerhand duidelijk dat de junk onzekerheid en leegte verafschuwde en er alles aan deed om die zaken te vermijden. Logisch dat een shot voor het ego structureel toegediend moest worden met alle gevolgen van dien. Een andere manier van overleven was er simpelweg niet. Liefde ontvangen en geven kon ook logischerwijs niet. Door de overtuigingen heeft er intensieve hechting plaatsgevonden aan wat de junk altijd geloofde. Gevoelens, voorwerpen, dierbaren en ervaringen waar werkelijkheid aan werd toegekend waren gebaseerd op geloof en horen thuis in de categorie relatieve waarheid en consensuele waarheid. Door de krachtige emotie(s) was de junk blind voor waar hij werkelijk was en wat hij had. En nu is het afkicken van de verslavende overtuigingen en aansluitende emotionele gehechtheden. Tijd om te ontwaken uit de droomstaat dus. En daarmee is de junk er nog niet. Het personage die de rol uitvoert moet volledig verdwijnen en derhalve moet de ego worden afgebroken. Dit lijkt paradoxaal, maar dat is het niet. Het is het ontdoen van het onware zelf en verlichting vinden in de waarheid. Tijd om het dualisme vaarwel te zeggen!

En nu? Ik ben een ex-emotiejunk. Ik ben zo goed als clean.
Het leven is zijn, erkennen, accepteren, vergeven en geven.
Het leven is liefde.

Met dank aan: Joyce, Bob, Saskia, Renata, Marco en mijn ex.

Andere mogelijk relevante artikelen: