Critical Accounting Theory (CAT)

 

De Critical Accounting Theory (CAT) is feitelijk een verzamelnaam van alle (kritische) theorieën, of perspectieven, die onderdeel uitmaken van Critical Accounting. In essentie gesteld bevraagt en levert de CAT kennis van de onderliggende sociale relaties met betrekking tot accounting en stelt de CAT dat accounting, zoals het wordt toegepast vanuit het dominante wetenschapspositivisme, de ongelijke distributie van macht, welvaart en sociale status binnen het kapitalistische bestel in de hand werkt, omdat accounting doelstellend, procesmatig en consistent voordeel toewijst aan diegene die in control of capital is (Annisette, Cooper & Gendron, 1990; Gaffikin, 2006; Lehman, 2005). Accounting is derhalve niet neutraal en als gevolg hiervan ondermijnt het stelselmatig posities van anderen (ofwel personen en/of organisaties die niet over kapitaal bezitten). De CAT verwerpt dan ook het kapitalisme en stelt dat accounting in dit verband niet alle informatie prijsgeeft over wat er werkelijk gaande is in de maatschappij. De legitimiteitstheorie, een theorie welke stelt dat een organisatie/bedrijf haar bestaansrecht dankt aan de maatschappij en daarom rekening dient te houden met economisch handelen, naleven van wet- en regelgeving en het nastreven van legitimiteit, welke met voorgenoemde samenhangt, wordt door de CAT dan ook volledig verworpen, omdat zij stelt dat veelal onduidelijk is of een bedrijf/organisatie wel doet wat ze beweerd en in veel gevallen slechts informatie verstrekt met de intentie om goed over te komen (Lehman, 2005).

Continue Reading

10 tips voor de interimmer

Dit artikel verstrekt 10 tips voor de interimmer.

1. Zorg voor de benodigde documentatie
Als u aan een opdracht wilt beginnen is het van groot belang dat u bezit over de juiste documentatie. Het is aan te raden dat u een VAR verklaring (Wuo/Dga/Row) aanvraagt. VAR verklaringen zijn niet verplicht, maar er wordt vaak om gevraagd in verband met mogelijke aansprakelijkheid ten aanzien van loonbelasting en sociale premies. Zie belastingdienst voor meer informatie.

Continue Reading

Fifty lessons

Enige tijd geleden bevond ik me op het vliegveld in Dallas/Fort Worth waar ik me op maakte voor een terugreis richting Nederland. Voor de verandering was ik 3 uur voor vertrek aanwezig en had voldoende tijd om nog even te ontspannen. Na alle fastfood tentjes te hebben getest en de cholesterol weer op peil te hebben gebracht begaf ik me naar ‘Terminal E’ vanwaar m’n vlucht naar Atlanta zou vertrekken. Ik plofte daar op één van de grijs-grauwe bankjes neer en had uitzicht op een van de meest sobere kiosken ooit gezien. Na 30 minuten te hebben gezeten merkte ik behoefte aan een blikje coke en besloot m’n laatste $ 15 dollar te spenderen bij de –naar mijn beleving- afzichtelijke kiosk. In de kiosk liep tegen een rek op die werkelijk uitpuilde van kleine boekjes. In een oogopslag zag ik dat er op alle boekjes ‘Harvard Business Press’ stond. Dit wekte interesse en ik besloot dan ook de boekjes eens nader te bekijken. Ik stuitte op zware onderwerpen en was nogal verbaasd over het feit dat die onderwerpen in nog geen 100 pagina’s werden toegelicht. Ik besloot dan ook ‘Managing Conflict’ te pakken en rekende af.

Continue Reading