Protected: LDN als verlosser

door | September 8, 2016

This post is password protected. To view it please enter your password below:

De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken

door | June 25, 2016

AAEAAQAAAAAAAAlOAAAAJGZmYzgzYmE1LWJjOWYtNDZiOS04NzkyLTgzOTdhNjM0ZDgwOQIk maak mij ernstig zorgen over de (uit)werking van het democratische bestel en voortvloeiend (pre)conventioneel beleid, kijkend naar de karakteristieken van populaties. In hoeverre kan een democratie van haar populatie, waarvan een dominant gedeelte middelbaar of lager is opgeleid en derhalve niet altijd over kennis beschikt over bepaalde thema’s, verwachten dat zij in staat zijn weloverwogen opinie te vormen en keuzes te maken als het bijvoorbeeld gaat om de Europese Unie of (generieke) maatschappelijke issues die op de politieke agenda staan? Het is evident dat we gebukt gaan onder de tirannie van de meerderheid (Aristoteles, Plato, Mill). Lees verder »

Dikaiósune volgens Plato en Aristoteles

door | March 4, 2016

plato1Voortwoekerende economische crisis, een toename van de wereldpopulatie en ‘distributie’ daarvan, afname van natuurlijke hulpbronnen, groeiend (euro) democratisch scepticisme en tendensen omtrent renationalisatie stimuleren en domineren het debat substantieel binnen het huidige politieke en maatschappelijke umfeld. De afgelopen jaren kunnen in mijn optiek dan ook gekarakteriseerd worden als turbulent en als maatschappij liggen er complexe morele controverses in het verschiet. Morele controverses zijn echter inherent aan de moderne pluralistische samenleving. Binnen ons democratische bestel dient de politiek zich constant te buigen over diverse ethische vraagstukken. De vluchtelingencrisis terrorismebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, de weigerambtenaar, milieuvervuiling, kernenergie, het boerkaverbod en gentechnologie zijn een marginale greep van onderwerpen welke de politieke agenda hebben gepasseerd, Lees verder »